Prawne Aspekty Tajemnicy Zawodowej Psychologa i Warunki Jej Uchylenia

Zapraszamy na szkolenie: Prawne Aspekty Tajemnicy Zawodowej Psychologa i Warunki Jej Uchylenia

Proponujemy praktyczne, warsztatowe szkolenie, kierowane głównie do profesjonalistów: psychologów, pedagogów, psychiatrów, wyjaśniające trudne i delikatne kwestie dotyczące problemu zachowania tajemnicy zawodowej, a obowiązku zgłaszania przypadków przemocy.

Prezentujemy plan szkolenia:

1.Podstawowe regulacje prawne dotyczące tajemnicy zawodowej psychologa
a. Podstawy prawne i etyczne zachowania tajemnicy zawodowej
b. Zachowanie tajemnicy – ogólne zasady
c. Czy psychologów/psychoterapeutów obowiązuje tajemnica lekarska?
d. Zwolnienie psychologa z tajemnicy zawodowej
e. Tajemnica psychologa a obowiązek denuncjacji niektórych przestępstw
f. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej przez pacjenta

2. Zawiadomienie organów ścigania
a. W jaki sposób dokonać zawiadomienia?
b. Zagrożenie zdrowia, życia pacjenta lub innych osób – jak dokonać oceny?
c. Czy psycholog musi być detektywem – czyli o tym, czy psycholog musi podać wiarygodne informacje
Tajemnica zawodowa a postępowanie cywilne/karne/administracyjne
a. Zachowanie tajemnicy zawodowej w postępowaniu cywilnym
b. Zachowanie tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym (czyli, jak zachować się postępowaniu przygotowawczym i sądowym)
c. Zachowanie tajemnicy zawodowej przed sądem – jestem świadkiem czy biegłym?
d. Czy istnieją sankcje za nieujawnienie tajemnicy zawodowej?

4. Dokumentacja
a. Kodeks etyczno-zawodowy
b. Udostępnianie dokumentacji psychologicznej pacjenta i jego forma
Postępowanie w przypadku osób małoletnich i osób z zaburzeniami psychicznymi

5. Odpowiedzialność psychologa za naruszenie tajemnicy zawodowej
a. Odpowiedzialność cywilna
b. Odpowiedzialność karna
c. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Prowadzący: adwokat Karolina Prokopowicz

termin: 06.07.2019 roku, godz. 10.00 – 15.00

miejsce: Świebodzin, ul. Sulechowska 15 (budynek Szkoły Muzycznej).

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, do osobistego użytku
  2. Materiały drukowane do ćwiczeń
  3. Certyfikat zaświadczający ukończenie szkolenia o powyższej tematyc

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 8 osób. Za rezerwację miejsca uznajemy przesłanie na adres: kontakt@bonalabor.pl zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, nr telefonu oraz wykonywany zawód, a następnie opłacenie szkolenia przelewem.

Koszt szkolenia:
Całkowity koszt szkolenia to 180 zł. Mamy tylko 15 miejsc – decyduje kolejność wpłat.

Opłaty należy dokonywać na konto Fundacji Bona Labor:

mbank 87 1140 2004 0000 3402 7629 0200


W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 3 dni przed terminem oraz zwrotu pieniędzy.

Pytania prosimy kierować na adres: kontakt@bonalabor.pl, lub

telefonicznie: 605 516 234

Serdecznie zapraszamy!

Scroll to Top