Kontakt

We wszelkich kwestiach związanych z zasadami działania Fundacji prosimy kontaktować się z Izabelą Królikowską-Gasparyan.

tel. 601 179 908

Sprawami dotyczącymi organizacji Poradni w Świebodzinie zajmuje się Maria Hrehorowicz.

tel. 605 516 234

kontakt@bonalabor.pl