Rok z Terapią Poznawczo Behawioralną Dzieci i Młodzieży II edycja

Zaczynamy 27.04.2019 r.

Zapraszamy na  II w Zielonej Górze edycja szkolenia Rok z Terapią Poznawczo – Behawioralną Dzieci i Młodzieży. Bardzo treściwego i praktycznego szkolenia opracowanego i prowadzonego przez dr A. Kołakowskiego i jego zespół.

W nowej edycji szkolenie uzupełnione jest dodatkowo o blok z technik dialogu motywacyjnego!

Jest to szkolenie dla: terapeutów, psychologów, psychiatrów, pedagogów oraz studentów powyższych kierunków, nauczycieli

Zaczynamy 27.04.2019 roku. Mamy tylko 30 miejsc!

1.       Anna Pierzchalska  27 – 28.04.2019 r Jak zmotywować nastolatka to terapii – warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
2.       Monika Zabel  18-19.05.2019 r. Techniki terapeutyczne – jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
3.      Marta Jerzak  15-16. 06. 2019r. Podstawy terapii poznawczej dzieci i młodzieży – z kim i nad czym pracujemy.

Konceptualizacja w terapii poznawczej, struktura sesji, sposoby planowania terapii

4.      Klaudia Siwek  07-08.09. 2019 r. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
5.      Anna Ćwiklińska  26-27.10. 2019 r. Psychoterapia zaburzeń lękowych (warsztat z jedną z autorek polskiej wersji)
6.      Monika Zabel  16-17.11.2019 r. Praca z dzieckiem krzywdzonym
7.      Marta Jerzak  07-08.12.2019 r. Praca nad trudnymi zachowaniami u dzieci do 12 roku życia – przyjazna terapia behawioralna, praca z rodzicami i nauczycielami
8.       Klaudia Siwek  25-26.01.2020 r. Terapia traumy i PTSD u dzieci  i nastolatków
9.      Marcin Domurat  29.02 – 01.03. 2020 r. Praca z agresywnymi dziećmi i nastolatkami, rola psychoterapii w zaburzeniach zachowania
10.   Iwona Dąbrowska  28-29.03.2020 r. Psychoterapia OCD

Psychoterapia tików

11.  Monika Zabel  18-19.04.2020 r. Psychoterapia depresji

Praca z nastolatkiem z niską samooceną

12.   Klaudia Siwek  23-24. 05.2020 r. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, samookaleczeniami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
13.   Katarzyna Smólska  20-21.06.2020 Psychoterapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania

Szczegółowe opisy każdego warsztatu znajdziecie Państwo na stronie Zespołu Gabinetów Terapeutycznych Poza Schematami – macierzystej placówki prelegentów.

Koszt szkolenia:
Całkowity koszt szkolenia to 5850 zł, na co składają się opłaty za poszczególne zjazdy (13 zjazdów po 450 zł). Opłata wpisowa wynosi 450 PLN (opłata za 13 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 12 należy wpłacić miesiąc przed pierwszym zjazdem i jest to łączna kwota 900 zł. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 450 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej.

Opłaty należy dokonywać na konto Fundacji Bona Labor:

mbank 87 1140 2004 0000 3402 7629 0200

w tytule przelewu prosimy napisać: Opłata wpisowa za szkolenie Rok z psychoterapią Poznawczo – Behawioralną.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

  • Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych.
  • Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni. Szkolenie przygotowuje do pracy terapeutycznej także osoby bez certyfikatu psychoterapeuty
  • Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą.
  • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutyczne (w terapii poznawczo – behawioralnej dla terapeutów uzależnień.

Warsztaty trwają 13 x po 20 godzin warsztatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na nośniku USB (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały drukowane do ćwiczeń
  3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 260 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 25 osób. Za rezerwację miejsca uznajemy przesłanie na adres: kontakt@bonalabor.pl zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, nr telefonu oraz wykonywany zawód, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 450 zł za 13 zajęcia.
W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Pytania prosimy kierować na adres: kontakt@bonalabor.pl, lub

telefonicznie: 605 516 234

Serdecznie zapraszamy!

Scroll to Top