Ankieta: psychologia dziecięca

Trochę ponad tydzień temu pytaliśmy Was w ankiecie, kiedy najczęściej szukacie wsparcia psychologa w temacie dziecięcym?

Ankieta wypadła bardzo ciekawie. Okazało się, że większość respondentów (61%) stwierdziło, że interesuje się psychologią dzieci, niezależnie od tego czy aktualnie mają jakiś konkretny kłopot do rozwiązania, czy nie. Trochę ponad 1/3 odpowiadających (39%) stwierdziło, że psychologia zajmuje ich tylko, gdy mają jakiś kłopot. Wyniki są ciekawe w świetle pokutującego wśród psychologów mitu, że rodzice wciąż są mało świadomą grupą jeżeli chodzi o psychologię ich dzieci. Hipoteza dotycząca poziomu zainteresowania psychologią rodziców jest na dzień dzisiejszy nie do zweryfikowania. Osobiście jestem zdania, że poziom świadomości stale wzrasta ze względu na dużą dostępność różnych ciekawych artykułów dotyczących rozwoju psychologicznego, a także poczytnych blogów parentingowych, no i rzecz jasna – działań samych psychologów, prowadzących warsztaty i różnego rodzaju wsparcie dla rodziców.

Tak czy inaczej trend jest ciekawy do dalszej obserwacji

Scroll to Top